Mistrzostwa Środy w Jedzeniu Pączków

Regulamin

I Mistrzostw Środy Wielkopolskiej

w jedzeniu pączków na czas.

„Speedpączking 2019”

§1

Postanowienia ogólne

 • Regulamin dotyczy I Mistrzostw Środy Wielkopolskiej w jedzeniu pączków na czas „Speedpączking 2019” zwanych dalej „Mistrzostwami”,

 • Organizatorem jest firma Kapary.com Roman Deiksler ul. Czerwonego Krzyża 14/2 63-000 Środa Wielkopolska oraz Kupiec Średzki sp. z o. o. ul. Czerwonego Krzyża 14/3 63-000 Środa Wlkp. zwani dalej „Organizatorem”,

 • Mistrzostwa polegają na zjedzeniu 5 pączków w jak najkrótszym czasie („zadanie”),

 • „Uczestnik” jest to każda osoba chętna do uczestniczenia w zawodach, która ukończyła 15. rok życia, która zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.

§2

Informacje porządkowe

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dniu 16.02.2019 w Centrum Handlowym „Kupiec Średzki”, poziom -1, plac Armii Poznań 6A, 63-000 Środa Wielkopolska,

 • Organizator zapewnia środki niezbędne do przeprowadzenia Mistrzostw,

 • Warunkiem przystąpienia do Mistrzostw jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.kapary.com/paczki do dnia 14.02.2019, a w dniu Mistrzostw podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Mistrzostwach oraz wpłata wpisowego – cegiełki na rehabilitację Kornelii Czujek:

  Wypełnienie formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  Kwota wpisowego jest dowolna. Minimalna wysokość wpłaty to 5zł.

  Podczas Mistrzostw wystawiona zostanie puszka do której będzie można wrzucać datki. Pieniądze uzyskane z zbiórki oraz wpisowego zostaną przekazane dla Kornelii Czujek KRS 0000037904, podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

§3

Przebieg Mistrzostw:

 • Mistrzostwa rozpoczynają się o godzinie 10:00 w dniu 16.02.2019,

 • Uczestnicy zostaną podzieleni na 10-osobowe grupy,

 • Kolejność startu będzie uzależniona od numeru porządkowego zawodnika przyznanego podczas podpisywania oświadczenia w dniu Mistrzostw,

 • Dopuszcza się start grupy mniejszej niż 10 osób w przypadku niewystarczającej liczby chętnych,

 • Mistrzostwa polegają na zjedzeniu 5 pączków w jak najkrótszym czasie,

 • Mierzenie czasu rozpoczyna się po wyraźnym sygnale prowadzącego, a kończy po uniesieniu ręki przez zawodnika,

 • Zawodnik podnosi rękę po całkowitym zjedzeniu ostatniego pączka,

 • Podniesienie ręki przed zjedzeniem ostatniego kęsa oznacza dyskwalifikację,

 • Wynik będzie mierzony z dokładnością do pełnych sekund,

 • Uczestnik ma maksymalnie 8 minut na wykonanie zadania, po tym czasie musi opuścić miejsce przeprowadzania mistrzostw,

 • Uzyskane wyniki będą wywieszane na tablicy w miejscu Mistrzostw,

 • Zwycięzca zostanie wyłoniony po zakończeniu Mistrzostw czyli zakończeniu zadania przez ostatniego Uczestnika.

§4

Nagrody

 • Każdy uczestnik Mistrzostw po zakończeniu zadania otrzyma pamiątkowy dyplom,

 • Zwycięzca a także osoby które zajmą 2. i 3. miejsce otrzymają dodatkowo personalizowany dyplom i Puchar.

§5

Oświadczenie

 • W dniu Mistrzostw osoby chętne do wzięcia w nich udziału zobowiązane są podpisać Oświadczenie stanowiące załącznik do tego regulaminu,

 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu które mogą wynikać pośrednio lub bezpośrednio przez uczestnictwo w Mistrzostwach,

 • Uczestnik podpisując oświadczenie stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w Mistrzostwach, w tym zjedzenia 5 pączków - około 400g wyrobu cukierniczego zawierającego około 220g węglowodanów (w tym cukru).

§6

Udostępnianie wizerunku i danych osobowych

 • W trakcie Mistrzostw będą wykonywane zdjęcia i filmy, które zostaną wykorzystane w celach promocyjnych Organizatora,

 • Każdy uczestnik a także widz wydarzenia zezwala organizatorowi na wykonywanie zdjęć i filmów na których może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika/widza, oraz jego późniejsze wykorzystanie w celach promocyjnych,

 • Uczestnik wydarzenia po wypełnieniu formularza zezwala Organizatorowi na podanie jego danych osobowych, tj. imienia i nazwiska w postaci listy na stronie fanpage Organizatora www.facebook.p/KaparyReklamawww.facebook.com/kupiecsredzki/.

 • Osoby które zajmą odpowiednio 1., 2. I 3. Miejsce zezwalają ponadto na podanie swojego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników a także na stronie fanpage Organizatora.

§7

Postanowienia końcowe

 • Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w trakcie Mistrzostw.

 • Organizator zobowiązuje się do rozstrzygania nieopisanych kwestii na korzyść zawodnika.

 • Pierwsza osoba która zgłosi ten punkt organizatorowi (podając dokładnie jego numer), w trakcie zawodów otrzyma nagrodę niespodziankę.

 • Regulamin jest wiążący zarówno dla Organizatora jak i Uczestnika.

 • Mistrzostwa nie są imprezą masową, Organizator nie zapewnia ochrony ani zabezpieczenia medycznego.

 • Mistrzostwa mają charakter rozrywkowy.

 • Regulamin jest dostępny na stronie www.kapary.com/paczki, oraz u Organizatora w dniu zawodów.

Środa Wlkp. 16.02.2019

Zgłoś się na I Mistrzostwa Środy w jedzeniu pączków wypełniając formularz.

Wszystkie prawa zastrzeżone © www.kapary.comStrona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

       Kapary.com

 

Agencja reklamowa zajmująca się tworzeniem stron internetowych i ich pozycjonowaniem, prowadzeniem Social Mediów, reklamą Video i Display

kapary.com zajmują się tworzeniem stron internetowych, reklamą w social mediach, tworzeniem grafik i spotów reklamowych

Zaufali nam już:

Kontakt:

 

783803633

 

kontakt@kapary.com

 

 

Polub nas na facebooku

kapary.com zajmują się tworzeniem stron internetowych, reklamą w social mediach, tworzeniem grafik i spotów reklamowych