EN

Agencja reklamowa w Środzie Wielkopolskiej zajmująca się e-marketingiem, ale również pracami nad tworzeniem nowej marki. Realizowała już wiele kampanii reklamowych dla małych i większych przedsiębiorstw.
Prowadzenie google moja firma
Profesjonalny profil na Facebooku agencji reklamowej Kapary.com w Środzie Wielkopolskiej
Spoty reklamowe dla firm w Środzie Wlkp.
Prowadzimy nie tylko social media naszych klientów, ale również swoje. Jednym z nich jest Insta.

Regulamin

II Mistrzostw Środy Wielkopolskiej

w jedzeniu pączków na czas.

„Speedpączking 2020”

§1

Postanowienia ogólne

 • Regulamin dotyczy II Mistrzostw Środy Wielkopolskiej w jedzeniu pączków na czas „Speedpączking 2019” zwanych dalej „Mistrzostwami”,

 • Organizatorem są: Sklep Stokrotka w Kupcu Średzkim, Plac Armii Poznań 3, 63-000 Środa Wielkopolska, firma Kapary.com Roman Deiksler ul. Czerwonego Krzyża 14/2 63-000 Środa Wielkopolska oraz Kupiec Średzki sp. z o. o. ul. Czerwonego Krzyża 14/3 63-000 Środa Wlkp. zwani dalej „Organizatorem”,

 • Mistrzostwa polegają na zjedzeniu 5 pączków w jak najkrótszym czasie („zadanie”),

 • „Uczestnik” jest to każda osoba chętna do uczestniczenia w zawodach, która ukończyła 15. rok życia, która zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.

§2

Informacje porządkowe

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dniu 15.02.2020 r. w Centrum Handlowym „Kupiec Średzki”, poziom -1, plac Armii Poznań 6A, 63-000 Środa Wielkopolska,

 • Organizator zapewnia środki niezbędne do przeprowadzenia Mistrzostw,

 • Warunkiem przystąpienia do Mistrzostw jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.kupiec-sredzki.pl/paczki do dnia 14.02.2020, a w dniu Mistrzostw podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Mistrzostwach oraz wpłata wpisowego – cegiełki na rehabilitację Kornelii Czujek:

  Wypełnienie formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  Kwota wpisowego jest dowolna. Minimalna wysokość wpłaty to 5zł.

  Podczas Mistrzostw wystawiona zostanie puszka do której będzie można wrzucać datki. Pieniądze uzyskane ze zbiórki oraz wpisowego zostaną przekazane dla Kornelii Czujek KRS 0000037904, podopiecznej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

§3

Przebieg Mistrzostw:

 • Mistrzostwa rozpoczynają się o godzinie 10:00 w dniu 15.02.2020,

 • Uczestnicy zostaną podzieleni na 10-osobowe grupy,

 • Kolejność startu będzie uzależniona od numeru porządkowego zawodnika przyznanego podczas podpisywania oświadczenia w dniu Mistrzostw,

 • Dopuszcza się start grupy mniejszej niż 10 osób w przypadku niewystarczającej liczby chętnych,

 • Mistrzostwa polegają na zjedzeniu 5 pączków w jak najkrótszym czasie,

 • Mierzenie czasu rozpoczyna się po wyraźnym sygnale prowadzącego, a kończy po uniesieniu ręki przez zawodnika,

 • Zawodnik podnosi rękę po całkowitym zjedzeniu ostatniego pączka,

 • Podniesienie ręki przed zjedzeniem ostatniego kęsa oznacza dyskwalifikację,

 • Wynik będzie mierzony z dokładnością do pełnych sekund,

 • Uczestnik ma maksymalnie 8 minut na wykonanie zadania, po tym czasie musi opuścić miejsce przeprowadzania mistrzostw,

 • Uzyskane wyniki będą wywieszane na tablicy w miejscu Mistrzostw,

 • Zwycięzca zostanie wyłoniony po zakończeniu Mistrzostw czyli zakończeniu zadania przez ostatniego Uczestnika.

§4

Nagrody

 • Każdy uczestnik Mistrzostw po zakończeniu zadania otrzyma pamiątkowy dyplom,

 • Zwycięzca a także osoby które zajmą 2. i 3. miejsce otrzymają dodatkowo personalizowany dyplom i Puchar.

§5

Oświadczenie

 • W dniu Mistrzostw osoby chętne do wzięcia w nich udziału zobowiązane są podpisać Oświadczenie stanowiące załącznik do tego regulaminu,

 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu które mogą wynikać pośrednio lub bezpośrednio przez uczestnictwo w Mistrzostwach,

 • Uczestnik podpisując oświadczenie stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w Mistrzostwach, w tym zjedzenia 5 pączków - około 400g wyrobu cukierniczego zawierającego około 220g węglowodanów (w tym cukru).

§6

Udostępnianie wizerunku i danych osobowych

 • W trakcie Mistrzostw będą wykonywane zdjęcia i filmy, które zostaną wykorzystane w celach promocyjnych Organizatora,

 • Każdy uczestnik a także widz wydarzenia zezwala organizatorowi na wykonywanie zdjęć i filmów na których może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika/widza, oraz jego późniejsze wykorzystanie w celach promocyjnych,

 • Uczestnik wydarzenia po wypełnieniu formularza zezwala Organizatorowi na podanie jego danych osobowych, tj. imienia i nazwiska w postaci listy na stronie fanpage Organizatora www.facebook.p/KaparyReklamawww.facebook.com/kupiecsredzki/.

 • Osoby które zajmą odpowiednio 1., 2. I 3. Miejsce zezwalają ponadto na podanie swojego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników a także na stronie fanpage Organizatora.

§7

Postanowienia końcowe

 • Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w trakcie Mistrzostw.

 • Organizator zobowiązuje się do rozstrzygania nieopisanych kwestii na korzyść zawodnika.

 • Regulamin jest wiążący zarówno dla Organizatora jak i Uczestnika.

 • Mistrzostwa nie są imprezą masową, Organizator nie zapewnia ochrony ani zabezpieczenia medycznego.

 • Mistrzostwa mają charakter rozrywkowy.

 • Regulamin jest dostępny na stronie www.kapary.com/paczki, oraz u Organizatora w dniu zawodów.

 

Środa Wlkp. 15.02.2020

 

Mistrzostwa Środy w Jedzeniu Pączków

Pomagamy w organizacji wydarzeń i przedsięwzięć w wielkopolsce.
Agencja reklamowa kapary.com zajmują się tworzeniem stron internetowych, reklamą w social mediach, tworzeniem grafik i spotów reklamowych

Wszystkie prawa zastrzeżone © www.kapary.comStrona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Tworzenie strategii marketingowej w Social Mediach
Profesjonalne prowadzenie kanału na Youtube.
Strategie marketigowe dla wielu profili na Instagramie
Założenie i prowadzenie google moja firma Kapary.com

Znajdź nas na:

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Plac Armii Poznań 3

Środa Wielkopolska